Transparent

Dark Sky-lampor skyddar naturen och stjärnhimlen

Dark Sky handlar om att bevara nattens mörker och skydda stjärnhimlen. Begreppet Dark Sky har blivit ett globalt, övergripande begrepp för arbetet med att minska ljusföroreningar.

Under flera decennier har mängden artificiellt ljus i världen ökat. Samtidigt har vi blivit mer medvetna om hur artificiellt ljus påverkar djur, växter och människor. Naturen störs nattetid, och stjärnorna blir osynliga. Därför vidtas åtgärder över hela världen för att minska ljusföroreningarna – åtgärder som ofta går under rubriken ”Dark Sky”.

Ljusföroreningar påverkar inte bara den biologiska mångfalden, hälsan och möjligheten att se stjärnhimlen. De är också kostsamma med avseende på energi och CO2.

Bevara nattmörkret

Ljusföroreningar är ett problem som kan lösas. Om man tänker på ljusföroreningar kan man anpassa belysning och byggnader för att minimera ljusföroreningarna i möjligaste mån.

Det handlar om att välja lampor och belysningslösningar så att ljuset bara faller där det behövs.

Som belysningstillverkare kommer Lampas att ta sin del av ansvaret för att ljusföroreningar minimeras, att naturen trivs nattetid och att stjärnhimlen är synlig. Detta gör vi genom att erbjuda ett stort urval av Dark Sky-certifierade lampor. Vi har valt Dark Sky-certifiering från organisationen DarkSky International som en opartisk och väldokumenterad metod för att få våra lampor bedömda.

Samtidigt måste belysningen skapa trygghet och säkerhet i stadsmiljöer, och därför erbjuder Lampas även belysningsplaner och belysningsberäkning via våra belysningskonsulter.

 

Mindre ljusföroreningar med ensidigt ljus från pollare

Mer om ljusföroreningar

Ljusföroreningar definieras som ”negativ miljöpåverkan av artificiellt ljus”. Vi behöver ljus för att känna oss trygga och säkra när det är mörkt. Ljusföroreningar uppstår därför när lampor, skyltar och teknik är upplysta på platser och vid tidpunkter då ljuset inte behövs.

Man kan tala om olika typer av ljusföroreningar. Ljussmog är till exempel det ljussken som kan ses på avstånd över bebodda områden och som gör det svårare att se stjärnor. Ljuskaos uppstår när gatubelysning, skyltar och andra ljuskällor skapar en kaotisk ljusmiljö där det är svårt att fokusera på det som är viktigt, till exempel när det gäller säkerhet i trafiken. Blått ljus är en speciell utmaning där inte bara mängden ljus, utan även ljusets färg har negativa effekter.

Ljusföroreningar påverkar djur, växter och människor

Forskning visar att ljusföroreningar påverkar naturen på många sätt. Nattaktiva insekter beter sig annorlunda, fåglars fortplantning påverkas och växternas och trädens årstidscykel störs.

Ljusföroreningar påverkar också människor. En stor del av världens befolkning har aldrig sett Vintergatan eftersom artificiellt ljus skymmer stjärnhimlen. Människors dygnsrytm kan också påverkas av artificiellt ljus.

Oavsett om man brinner för biologisk mångfald eller astronomi, eller bara vill sova gott om natten, behövs mer nattmörker i världen.

Om du vill veta mer om konsekvenserna av ljusföroreningar finns det mycket information på nätet, till exempel på DarkSky Internationals webbplats.

 

Dark Sky gatlykta

Vad kan lampor göra för att minska ljusföroreningar?

Lampor spelar en viktig roll för att bevara nattmörkret och skydda stjärnhimlen. Om man måste installera artificiell belysning kan man välja lampor med minimal ljusförorening. Detta kallas ”mörkervänlig belysning”.

Här är några av de tekniska egenskaper som gör lampor mörkervänliga:

• Dark Sky-certifierade lampor från Lampas skickar ljuset nedåt
• Ljusfördelningen kan justeras med spridning åt sidorna i den mån som behövs för väg- eller gångvägsbelysning
• Färgtemperaturen kan ställas in på 3000 K eller lägre för att minska mängden blått ljus. En färgtemperatur på högst 3000 K är ett krav för att belysningen ska uppfylla Dark Sky-kriterierna
• Lamporna kan kombineras med ljusstyrning och dimmer, vilket kan bidra till att minska både energiförbrukning och ljusföroreningar
• Lampas ger råd om placering av lampor och belysningsplan utifrån kraven på platsen

Om du vill veta mer om Dark Sky-certifierad belysning är du alltid välkommen att kontakta våra belysningskonsulter.

 

Dark Sky certifierad gatubelysning

Dark Sky-certifierade produkter

Henrik Dejbjerg Møller

Vill du veta mer?

Ring eller skriv till oss om du har några frågor.
På Lampas har vi en gedigen kunskap om belysning och om alla överväganden som måste göras för att skapa en snygg och funktionell belysning. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter! Alla frågor är välkomna vare sig du undrar över en enskild lampa eller är involverad i ett utmanande projekt.

Henrik Dejbjerg Møller

Försäljningschef
+45 3073 5777
hd@lampas.dk