Transparent

Hållbarhet på Lampas

Lampas som företag tar ansvar för samtliga tre typer av hållbarhet – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Vi tillämpar HITSA-koncernens hållbarhetsstrategi som antogs 2020. Dessutom har vi två fokusområden som är specifika för oss som belysningstillverkare: LED-uppgraderingar och ljusföroreningar.

HITSAs hållbarhetsstrategi innehåller sex fokusområden:
• CO2-reduktion
• Hållbarhetscertifieringar
• Cirkulär ekonomi
• Material och leverantörer
• Social hållbarhet
• Våra egna anläggningar

Som en del av området CO2-reduktion utökar HITSA-koncernen sin CO2-redovisning under 2024 till att även omfatta utsläpp i Scope 3. Under flera år har koncernen beräknat sin påverkan i Scope 1 och 2 (egen tillverkning och energiförbrukning). När vi inkluderar våra utsläpp i Scope 3 (från leverantörer) får vi bättre möjligheter att påverka våra totala CO2-utsläpp genom inköp och materialval.

Som en del av området Hållbarhetscertifieringar kommer koncernen att utarbeta LCA (livscykelanalyser) och implementera EPD (Environmental Product Declaration) under 2024. EPD är en miljödeklaration på produktnivå som kommer att göra produktens miljöpåverkan tydligare och mer jämförbar för våra kunder.

Som en del av Cirkulär ekonomi utvecklar Lampas ett koncept för en cirkulär affärsmodell där Lampas produkter tas tillbaka för återanvändning eller återvinning. Konceptet förväntas vara klart i slutet av 2024.

LED-uppgradering och ljusförorening

Förutom att tillämpa koncernens övergripande hållbarhetsstrategi har Lampas två fokusområden som är specifika för belysning. Dessa är LED-uppgradering av befintliga lampor och minskning av ljusföroreningar.

LED-uppgradering handlar om att ersätta föråldrade ljuskällor i befintliga lampor med LED-ljuskällor. På så sätt kan lampor återanvändas och strömförbrukningen minskas. Allt som allt sparar man resurser i form av pengar, material, energi och CO2. Lampas har utvecklat och fortsätter att utveckla LED-satser till våra populära lampor. Läs mer om LED-uppgradering här.

Medvetenheten om ljusföroreningar och de problem som de orsakar ökar både i Danmark och runt om i världen. Lampas kommer att erbjuda belysningsprodukter som minimerar ljusföroreningar och bidrar till att bevara nattmörkret. Vi har valt Dark Sky-certifiering för våra lampor som en trovärdig och väldokumenterad märkning och har ett stort utbud av Dark Sky-certifierade lampor i vårt sortiment. Läs mer om Dark Sky här.

Läs mer om hållbarhet på Lampas

Du kan läsa mer om hur HITSA-koncernens hållbarhetsstrategi tillämpas på Lampas i detta dokument: Hållbarhet på Lampas.

Du kan också läsa om HITSA-koncernens hållbarhetsarbete och resultaten av åtgärderna i Hållbarhetsrapporten 2023. Rapporten omfattar HITSA och Lampas.

Hitta dokumentation om produkter, processer och hållbarhet i Lampas här.

   

Henrik Dejbjerg Møller

Vill du veta mer?

Ring eller skriv till oss om du har några frågor.
På Lampas har vi en gedigen kunskap om belysning och om alla överväganden som måste göras för att skapa en snygg och funktionell belysning. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter! Alla frågor är välkomna vare sig du undrar över en enskild lampa eller är involverad i ett utmanande projekt.

Henrik Dejbjerg Møller

Försäljningschef
+45 3073 5777
hd@lampas.dk