Transparent

Jan Fugl och Kai Hansen

Designere Jan Fugl og Kai Hansen

Jan Fugl och Kai Hansen startade sin gemensamma formgivningsbyrå 1986. Jan Fugl som cand. arch. och arkitekt MAA från arkitektskolan Århus 1977 och Kai Hansen som silvergravör utbildad 1961 och designer mDS (medlem av DesignSalon). Deras pollare FACET L104 designades 1988.

”Vi ingick ett samarbete med Lampas 1988 om att utveckla en ny belysningsserie. Serien introducerade ett koncept med indirekt belysning i Lampas belysningsprogram. Med tiden blev det ytterligare en rad armaturer som omfattade både inomhus- och utomhusbelysning”, säger de.

Av den ursprungliga serien är FACET L104 fortfarande i produktion hos Lampas i dag.

I samarbetet med Lampas strävade Jan Fugl och Kai Hansen efter att jobba med en enkel geometri som utgångspunkt för ett universellt formspråk, en enkel produktion och funktionell bländfri ljusteknik.

Till en början omfattade uppdragen som deras formgivningsbyrå utförde allt från möbel- och belysningsdesign till formgivning av en lång rad industriella designprodukter. Genom sitt samarbete har de två tilldelats en rad arkitektur- och designpriser i Danmark och Japan inom vitt skilda områden som avfallssortering, teknisk installationsdesign, grafik och layout samt hjälpmedel för funktionsvarierade.

”Det bärande elementet i vårt arbete med varje designuppdrag är ambitionen att uppnå den optimala syntesen mellan form, material och funktion. När vi arbetar med ljus och belysningsdesign är den här syntesen av särskilt stor betydelse”, säger Jan Fugl och Kai Hansen. ”Det är här som ljusets samspel med ämnet och materialets ytor, färg, geometri och form spelar en avgörande roll i skapandet av det funktionella och stämningsskapande ljuset.”

Produkt design